Privacybeleid

REGISTER van VERWERKINGSACTIVITEITEN van:

 

EVA per DONNA
 
Melkmarkt 5                                                                                     Verwerkings-verantwoordelijke:
NL – 4301 HB  ZIERIKZEE                                                              E.K. ten Have, Zelfst. Ondernemer / eigenaar
0111-413930                                                                                    Oprit 24-A
info@evaperdonna.nl                                                                      NL – 4316 AZ  ZONNEMAIRE
www.evaperdonna.nl
KvK: 24468536

 

ONTVANGERS (waarmee gegevens kunnen worden gedeeld; geen verwerkers)

 

The Shopbuilders
Kryptonstraat 15
7463 PB  RIJSSEN
www.theshopbuilders.com
Verwerkings-verantwoordelijke:
Gerald Boers

Categorie: Webwinkel hosting provider

 

 

VERWERKINGSACTIVITEIT

Registratie van NAW gegevens van de klanten alsmede de details en gegevens van de aangekochte artikelen.

 

VERWERKINGSGROND

De registratie van de gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst , het geven van een (aangevraagd) advies of het aanbieden van een te leveren artikel wat past bij eerder gekochte items

De klant geeft met het invullen van het aanvraagformulier zelf toestemming tot gebruik en opslag van de gegevens en wordt op het daarvoor bestemde (digitale) formulier gewezen op zijn rechten.

 

TYPE VERWERKING EN OPSLAG

Normale NAW gegevens alsmede de benodigde technische gegevens in digitale vorm in een database op een solitaire computer met backup en kopie op laptop. Bij bestelling van een product via de webwinkel worden de gegevens van de klant ook op de externe server van de webshopprovider opgeslagen. Met de provider is een verwerkingsovereenkomst gesloten die als aanhangsel bij dit register is gevoegd.

 

BEWAARTERMIJN DETAILS

Gedurende bedrijfsvoering.

 

GEGEVENS UITWISSELING

De geregistreerde gegevens worden niet extern gedeeld anders dan met de vermelde contacten of op specifiek verzoek van de klant

 

BESCHERMING DATABESTANDEN

 

De geregistreerde gegevens en databestanden worden uitsluitend in digitale vorm bewaard in databestanden op een solitaire computer met backup op gegevensdrager en kopie op laptop.

De computer en laptops zijn beschermd tegen ongewenst gebruik door middel van wachtwoorden en anti-virus en spyware software. De internetverbinding is beschermd met een Firewall. De software wordt automatisch geüpdated. De externe data-opslag voor backup is behoudens backupprocessen bewaard in een kluis.

 

ACTIEPLAN DATALEK

Wanneer een (digitale) inbraak wordt gekonstateerd waarbij vastgesteld wordt dat er ongewenste toegang is geweest tot de opgeslagen klantengegevens zullen de klanten direct op de hoogte gesteld worden van de mogelijkheid dat onbekenden beschikken over deze gegevens.

Aansluitend zal de (digitale) beveiliging van de opslagapparatuur aangepast of geüpdated worden om hernieuwde inbraak te voorkomen.

 

RECHTEN BETROKKENEN

De rechten van betrokkenen inzake intrekken van hun toestemming tot het gebruik of het bewaren van hun gegevens alsmede betreffende het maken van bezwaar zijn vermeld op de website pagina’s en formulieren waar (potentiële)klanten hun gegevens achterlaten en toestemming geven tot het registreren en gebruiken van hun gegevens.

Op eerste verzoek kunnen de opgeslagen gegevens eenvoudig verwijderd worden omdat er geen sprake is van gekoppelde databases of gelinkte externe bestanden. (behoudens administratieve details die van overheidswege een bepaalde termijn bewaard dienen te blijven)

 

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  DEN HAAG
088 -1805250
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG